کارگاه آموزشی CEM در کاشان برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت_تجربه_مشتری با مربی گری دکتر پیام_ناوی ، رییس هیات علمی اتاق_مدیریت_ارتباط_با_مشتری در شهر کاشان برگزار شد.

دیدگاه ها

افزودن کامنت